Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Β.Ε. είναι οι:

  • Πρόεδρος - Κυριάκος Νεάρχου
  • Αντιπρόεδρος - Πηνελόπη Νικολέττου
  • Γεν. Γραμματέας - Έλενα Ηλία
  • Οργ. Γραμματέας - Μαρία Σιακαλλή
  • Ταμίας - Μαρία Χατζηλιάση
  • Μέλη: Δημήτριος Διέτης, Νικολαΐδου Ελένη, Θεοχάρους Γεώργιος